14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 6 af 06. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 For at blive godkendt som ejendomsmægler skal man udover kravene i § 6 i lov om formidling af fast ejendom m.v. have bestået ejendomsmægleruddannelsen eller tilsvarende uddannelse efter de af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fastsatte regler.

•••

Stk. 2 Uddannelsen efter stk. 1 skal være afsluttet efter 1993.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen behandler ansøgninger om optagelse og registrering af ejendomsmæglere, jf. § 5 i lov om formidling af fast ejendom m.v.

•••

Stk. 4 Personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmægler i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ønsker at levere midlertidige og lejlighedsvise ejendomsmæglerydelser her i landet, skal opfylde betingelserne i bekendtgørelsens Kapitel 2. Personer som er etableret i et tilsvarende erhverv som ejendomsmægler i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ønsker at etablere sig her i landet, skal opfylde betingelserne i bekendtgørelsens Kapitel 3.

•••
profile photo
Profilside