Bekendtgørelse om godkendelse af oplysningsskema efter kreditaftalelovens § 7 a § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1160 af 03. oktober 2010

§ 1

Skemaet i bilag 1 til denne bekendtgørelse, der er baseret på det standardiserede europæiske informationsblad (ESIS), godkendes hermed efter anmodning fra Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Forbrugerrådet som alternativt oplysningsskema, der for så vidt angår lån mod pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse, kan anvendes af kreditgiveren i stedet for formularen i kreditaftalelovens bilag 2.