14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om godkendelse af oplysningsskema efter kreditaftalelovens § 7 a

Bekendtgørelse nr. 1160 af 03. oktober 2010

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om godkendelse af oplysningsskema efter kreditaftalelovens § 7 a

I medfør af § 7 a, stk. 10, i lov om kreditaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. af 157 af 25. februar 2009, som ændret ved lov nr. 535 af 26. maj 2010, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Alternativt oplysningsskema godkendt i henhold til § 7 a, stk. 10, i lov om kreditaftaler

§1 Skemaet i bilag 1 til denne bekendtgørelse, der er baseret på det standardiserede europæiske informationsblad (ESIS), godkendes hermed efter anmodning fra Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Forbrugerrådet som alternativt oplysningsskema, der for så vidt angår lån mod pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse, kan anvendes af kreditgiveren i stedet for formularen i kreditaftalelovens bilag 2.

§2 Godkendelsen sker på vilkår af, at oplysningsskemaet, når det anvendes i det enkelte tilfælde, indeholder samtlige 17 afsnit i den angivne rækkefølge og udfyldes i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 a og de retningslinjer, der fremgår af kolonne 2 i skemaet. Udfyldelsen af de enkelte afsnit kan ikke ske alene ved henvisning til det underliggende aftalegrundlag. Med hensyn til pris- og vilkårsændringer kan der henvises til prisblade eller lignende.

Stk. 2 Det enkelte realkreditinstitut kan tilføje yderligere fortløbende nummererede afsnit til skemaet.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2010.

profile photo
Profilside