Bekendtgørelse om godkendelse af oplysningsskema efter kreditaftalelovens § 7 a

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1160 af 03. oktober 2010

I medfør af § 7 a, stk. 10, i lov om kreditaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. af 157 af 25. februar 2009, som ændret ved lov nr. 535 af 26. maj 2010, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Alternativt oplysningsskema godkendt i henhold til § 7 a, stk. 10, i lov om kreditaftaler
§ 1

Skemaet i bilag 1 til denne bekendtgørelse, der er baseret på det standardiserede europæiske informationsblad (ESIS), godkendes hermed efter anmodning fra Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Forbrugerrådet som alternativt oplysningsskema, der for så vidt angår lån mod pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse, kan anvendes af kreditgiveren i stedet for formularen i kreditaftalelovens bilag 2.

§ 2

Godkendelsen sker på vilkår af, at oplysningsskemaet, når det anvendes i det enkelte tilfælde, indeholder samtlige 17 afsnit i den angivne rækkefølge og udfyldes i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 a og de retningslinjer, der fremgår af kolonne 2 i skemaet. Udfyldelsen af de enkelte afsnit kan ikke ske alene ved henvisning til det underliggende aftalegrundlag. Med hensyn til pris- og vilkårsændringer kan der henvises til prisblade eller lignende.

Stk. 2 Det enkelte realkreditinstitut kan tilføje yderligere fortløbende nummererede afsnit til skemaet.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2010.