14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om godkendelse af forskere m.v. efter kildeskattelovens § 48 E

Bekendtgørelse nr. 216 af 01. marts 2013

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om godkendelse af forskere m.v. efter kildeskattelovens § 48 E

I medfør af § 48 E, stk. 7, i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret ved lov nr. 1565 af 21. december 2010, og efter forhandling med skatteministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ved ansættelse på følgende offentlige forskningsinstitutioner træffer den pågældende institutions ledelse efter ansøgning afgørelse om godkendelse af den skattepligtiges kvalifikationer som forsker, og om at den skattepligtige skal udføre forskningsarbejde, jf. kildeskattelovens § 48 E, stk. 5:

 • 1) Universiteter.

 • 2) Sektorforskningsinstitutioner.

 • 3) Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 • 4) Arkitektskolen Aarhus.

 • 5) Designskolen Kolding.

 • 6) Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur Design og Konservering.

 • 7) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

 • 8) Institutioner omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v.

Stk. 2 Institutionen har pligt til at informere om muligheden for at blive omfattet af fritagelsesbestemmelserne i kildeskattelovens § 48 E.

§2 For at opnå godkendelse af sine kvalifikationer som forsker skal den skattepligtige kunne dokumentere videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau, jf. den relevante stillingsstruktur ved institutionerne nævnt i § 1, stk. 1.

Stk. 2 Hvorvidt den skattepligtige skal udføre forskningsarbejde, afhænger af hvilken stilling den skattepligtige ansættes i, jf. den relevante stillingsstruktur ved institutionerne nævnt i § 1, stk. 1.

§3 Ved ansættelse i virksomheder og institutioner, der ikke er omfattet af § 1, træffer Det Frie Forskningsråd efter ansøgning afgørelse om

 • 1) godkendelse af den skattepligtiges kvalifikationer som forsker, og

 • 2) hvorvidt den skattepligtige skal udføre forskningsarbejde.

Stk. 2 For at opnå godkendelse af sine kvalifikationer som forsker skal den skattepligtige kunne dokumentere videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau.

Stk. 3 Ved afgørelsen af om den skattepligtige skal udføre forskningsarbejde hentes vejledning i den til enhver tid gældende udgave af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) retningslinjer for forsknings- og udviklingsarbejde (Frascati-manualen).

Stk. 4 Det Frie Forskningsråd fastsætter, hvilke oplysninger der skal indhentes, for at der kan træffes afgørelse om godkendelse af kvalifikationer som forsker, jf. stk. 2, og om stillingens indhold af forskningsarbejde, jf. stk. 3.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2013.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 568 af 22. juni 2000 om godkendelse af forskere mv. efter kildeskattelovens § 48 E ophæves.

Stk. 3 Ansøgninger om godkendelse indgivet før den 15. marts 2013 behandles efter reglerne i bekendtgørelsen nævnt i stk. 2.

profile photo
Profilside