14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Det påhviler rettergangsfuldmægtigen at udvise respekt for retten, modparten og modpartens repræsentant samt sagens eventuelle vidner. Rettergangsfuldmægtigen skal følge rettens anvisninger i forbindelse med sagens behandling og må ikke utilbørligt forhindre retten i på upartisk måde at behandle og afgøre sagen. Rettergangsfuldmægtigen må ikke vildlede retten eller bevidst give urigtige oplysninger.

•••
profile photo
Profilside