14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Rettergangsfuldmægtigen må ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som den pågældende måtte blive bekendt med som led i repræsentationen af klienten.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på rettergangsfuldmægtigens partnere, personale eller en af rettergangsfuldmægtigen antagen person.

•••
profile photo
Profilside