Bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2007

§ 12

Kravene i § 10 og § 11 til aftalen om rettergangsfuldmægtigens repræsentation af klienten gælder ikke, såfremt rettergangsfuldmægtigen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 684 af 22. juni 2006 om god skik for juridisk rådgivning, og der i medfør af disse regler er udarbejdet en rådgivningsaftale, der omfatter rettergangsfuldmægtigens repræsentation af den pågældende i retten.