14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Rettergangsfuldmægtigen skal over for klienten oplyse, om vedkommende er ansvarsforsikret.

•••

Stk. 2 Hvis der i medfør af § 10 er pligt til at udarbejde en skriftlig aftale, skal rettergangsfuldmægtigen klart og tydeligt på en særskilt side i aftalen, som ikke indeholder andre oplysninger eller bestemmelser, oplyse, om vedkommende er ansvarsforsikret. Siden skal være påført overskriften »Oplysninger til kunden om forsikringsforhold«.

•••

Stk. 3 Er rettergangsfuldmægtigen ansvarsforsikret, skal vedkommende oplyse navn og adresse på det pågældende forsikringsselskab, størrelsen af den samlede forsikringssum, størrelsen af forsikringssum pr. skade, og om der er rejst krav imod rettergangsfuldmægtigen, som kan medføre, at den samlede forsikringssum helt eller delvist vil blive udnyttet i det pågældende forsikringsår. Hvis rettergangsfuldmægtigens ansvarsforsikringsaftale indeholder vilkår, der begrænser forsikringsselskabets hæftelse, herunder om selvrisiko, skal rettergangsfuldmægtigen oplyse klienten herom.

•••

Stk. 4 Oplysningerne til klienten, jf. stk. 2-3, skal afgives i overensstemmelse med de i bilaget til denne bekendtgørelse optrykte erklæringer.

•••
profile photo
Profilside