Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 684 af 22. juni 2006

§ 5

En rådgiver må ikke opsige en rådgivningsaftale på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Stk. 2 En rådgiver må ikke indgå en r ådgivningsaftale, der er uopsigelig fra kundens side.