Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1720 af 15. december 2023

§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 684 af 22. juni 2006 om god skik for juridisk rådgivning ophæves.