14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1035 af 10. October 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Vildledende handlinger
En forbrugslånsvirksomheds handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

•••

Stk. 2 Vildledning efter stk. 1 kan relatere sig til et eller flere af følgende elementer:

  • 1) Produktets eksistens eller art.

  • 2) De væsentligste egenskaber ved produktet.

  • 3) Omfanget af forbrugslånsvirksomhedens forpligtelser, begrundelsen for den pågældende handelspraksis og karakteren af den anvendte salgsproces.

  • 4) Erklæringer eller symboler med direkte eller indirekte støtte eller godkendelse af forbrugslånsvirksomheden eller dennes produkter.

  • 5) Prisen, den måde, prisen beregnes på, eller en særlig prismæssig fordel.

  • 6) Behov for eftersyn, reservedele, udskiftning eller reparation.

  • 7) Forbrugslånsvirksomhedens eller dennes formidlers egenskaber og rettigheder.

  • 8) Forbrugerens rettigheder.

  • 9) Forbrugslånsvirksomhedens overholdelse af adfærdskodeks, som denne oplyser at være bundet af.

  • 10) Forveksling med en konkurrents produkt, varemærke eller forretningskendetegn.

•••
profile photo
Profilside