14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1576 af 06. July 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Digitale eller telefoniske samtaler og møder, som er indkaldt eller booket inden den 23. juni 2021 til afholdelse i perioden fra og med den 1. august 2021 og indtil den 1. september 2021, kan afholdes som planlagt. Det gælder:

•••

Stk. 2 Når kommunen afholder et møde i rehabiliteringsteamet digitalt efter stk. 1, nr. 2, kan sagen behandles uden borgerens deltagelse, hvis borgeren giver samtykke hertil. Ønsker borgeren at deltage i mødet, skal kommunen sikre, at dette kan ske. Kommunen træffer afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, hvis borgeren er enig i rehabiliteringsteamets indstilling eller har anmodet om, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, i lov om social pension. Hvis kommunen ikke kan træffe afgørelse i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen behandles på ny og med fysisk fremmøde i rehabiliteringsteamet.

•••
profile photo
Profilside