Bekendtgørelse om gebyr vedrørende klager til og driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 356 af 18. april 2016

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Til finansiering af driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere opkræver Erhvervsstyrelsen årligt et gebyr på 590 kr. fra alle ejendomsmæglere, der er godkendt, jf. lov om formidling af fast ejendom m.v. § 6. Gebyret opkræves første gang fra alle ejendomsmæglere, der er registrerede den 1. januar 2016 og derefter årligt fra alle ejendomsmæglere, der er registreret den 1. januar det pågældende år.

§ 2

For behandling af en klage ved Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere opkræves et gebyr på 250 kr. Gebyret opkræves alene hos forbrugere, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om formidling af fast ejendom m.v. Gebyret tilbagebetales til forbrugeren, hvis denne får helt eller delvist medhold i klagen.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1476 af 4. december 2015 om gebyr vedrørende klager og driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere ophæves.