Bekendtgørelse om gebyr for udlevering af oplysning vedrørende fonde og visse foreninger

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1181 af 23. december 1993

§ 1

Der opkræves et gebyr på 150 kr. for udlevering af kopier og oplysninger efter henholdsvis § 46, stk. 1 eller § 56, stk. 1 i lov om fonde og visse foreninger.

Stk. 2 Der kan ikke kræves gebyr af offentlige myndigheder.

§ 2

Bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1994.