14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v. § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1537 af 09. December 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ejendomsformidlingsvirksomheders ansvarsforsikring
Pligten til at tegne ansvarsforsikring efter § 4, stk. 1, jf. § 7, påhviler for så vidt angår ejendomsformidlingsvirksomheder, der udøver ejendomsformidling, virksomheden. Forsikringen skal i disse tilfælde tegnes af ejendomsformidlingsvirksomheden, men således at forsikringen tillige omfatter de ejendomsmæglere og ejendomsformidlere, der virker i virksomheden, med en forsikringssum for hver ejendomsmægler og ejendomsformidler på ikke under det i § 4, stk. 1, fastsatte beløb, jf. dog stk. 2. §§ 4-5 finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 I virksomheder med 10 eller flere ejendomsmæglere eller ejendomsformidlere, skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum på mindst 30 mio. kr. pr. forsikringsår.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan kræve, at der indsendes dokumentation for forsikringens gyldighed, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside