14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1537 af 09. December 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ejendomsformidlingsvirksomheders garantistillelse
Pligten til at stille garanti efter § 1, stk. 1, jf. § 7, påhviler for så vidt angår ejendomsformidlingsvirksomheder, der udøver ejendomsformidling, virksomheden. Garantien skal i disse tilfælde stilles af ejendomsformidlingsvirksomheden, men således at garantien tillige omfatter de ejendomsmæglere og ejendomsformidlere, der virker i virksomheden, med en garantisum for hver ejendomsmægler og ejendomsformidler på ikke under det i § 1, stk. 1, fastsatte beløb, jf. dog stk. 2. §§ 1-2 finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 I virksomheder med 10 eller flere ejendomsmæglere eller ejendomsformidlere, skal garantien have en samlet dækningssum på mindst 20 mio. kr. pr. forsikringsår.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan kræve, at ejendomsformidlingsvirksomheden indsender dokumentation for garantiens gyldighed, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside