Bekendtgørelse om garantiordning i EKF for udlån til store virksomheder § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 334 af 02. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 730 af 23. april 2021, bekendtgørelse nr. 1343 af 18. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1908 af 04. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 65 af 14. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 262 af 25. februar 2022

§ 9

Hvis et pengeinstitut, leasingselskab m.v. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser efter denne bekendtgørelse, kan EKF Danmarks Eksportkredit træffe afgørelse om, at garantier, der er udstedt på baggrund heraf, bortfalder.

Stk. 2 Er der foretaget garantiudbetalinger på et fejlagtigt grundlag, jf. stk. 1, vil EKF Danmarks Eksportkredit efterfølgende kræve disse betalt tilbage. Beløbet forrentes fra tidspunktet for udbetaling efter principperne i renteloven.

Stk. 3 Såfremt der er foretaget garantiudbetalinger, der overstiger det beløb, som pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. er berettiget til i henhold til garantien, træffer EKF Danmarks Eksportkredit afgørelse om tilbagebetaling af det for meget udbetalte garantibeløb.