Bekendtgørelse om garantiordning i EKF for udlån til store virksomheder § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 334 af 02. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 730 af 23. april 2021, bekendtgørelse nr. 1343 af 18. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1908 af 04. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 65 af 14. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 262 af 25. februar 2022

§ 8

EKF Danmarks Eksportkredit varetager behandlingen af krav om udbetaling af garantibeløb og har ret til at kontrollere, om det tab, der er lagt til grund for garantien, er opgjort korrekt.

Stk. 2 EKF Danmarks Eksportkredit kan foretage a conto-udbetalinger af garantien til det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v., selvom det endelige tab, der dækkes af garantien, endnu ikke er opgjort.

Stk. 3 EKF Danmarks Eksportkredit kan af pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. kræve en revisorerklæring med høj grad af sikkerhed vedrørende pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. endelige tab på lånet, driftskreditten eller garantien, og/eller opfyldelse af betingelserne i § 4, stk. 4-8. Dette er dog ikke til hinder for, at der kan foretages a conto-udbetalinger efter stk. 2.