14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om garantiordning i EKF for udlån til store virksomheder § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 334 af 02. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Vilkår for garantistillelsen
Garantien har en løbetid på højst 6 år.

•••

Stk. 2 EKF Danmarks Eksportkredit opkræver som betaling for garantistillelse en stiftelsesprovision og en garantiprovision, jf. stk. 3.

•••

Stk. 3 EKF Danmarks Eksportkredit opkræver betaling for garantistillelse på markedsvilkår i overensstemmelse med Kommissionens betingelser for markedskonformitet, jf. Kommissionens garantimeddelelse af 20. juni 2008 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02), således at garantiprovisionen fastsættes på grundlag af en samlet vurdering af garantiens størrelse, garantiens varighed, sikkerhed stillet af virksomheden, virksomhedens finansielle forhold og øvrige relevante økonomiske forhold.

•••

Stk. 4 Det er en forudsætning for garantistillelsen, at det opnåede låneprovenu ikke anvendes til at afdrage anden gæld til det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. i en periode på fem måneder efter garantien træder i kraft.

•••
profile photo
Profilside