Bekendtgørelse om garantiordning i EKF for udlån til store virksomheder § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 334 af 02. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 730 af 23. april 2021, bekendtgørelse nr. 1343 af 18. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1908 af 04. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 65 af 14. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 262 af 25. februar 2022

Ansøgning om garanti
§ 5

Ansøgning om garanti indgives af det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. til EKF Danmarks Eksportkredit senest fem bankdage inden garantiordningens udløbsdato.

Stk. 2 Pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skal forinden indsendelse af ansøgningen have foretaget en kreditvurdering af virksomheden efter pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. almindelige regler herfor.

Stk. 3 EKF Danmarks Eksportkredit fastlægger nærmere regler for, hvilke oplysninger pengeinstitutterne, leasingselskaberne m.v. skal afgive i forbindelse med ansøgning om garanti.