14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 820 af 03. juli 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Garantiformuen dækker fuldt ud pensionsopsparingskonti i henhold til lov, jf. § 9, stk. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, herunder

  • 1) indekskonti,

  • 2) kapitalpensioner,

  • 3) selvpensioneringspensioner,

  • 4) ratepensioner og

  • 5) aldersopsparinger.

•••

Stk. 2 En pensionsopsparingskonto i henhold til lov er fuldt dækket, uanset om der er tale om berettigede indskud eller andre pensionsprodukter, hvis indskuddet eller pensionsproduktet står på en særskilt pensionsopsparingskonto.

•••

Stk. 3 Det er et krav for dækning efter stk. 1 og 2, at indskuddet eller produktet står på en særskilt pensionsopsparingskonto.

•••
profile photo
Profilside