14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 820 af 03. juli 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Garantiformuen dækker berettigede indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov, for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse, jf. § 9, stk. 4, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, i overensstemmelse med bilag 1, nr. 2 og 3, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Garantiformuen dækker de i bilag 1, nr. 2 og 3, oplistede indskud.

•••

Stk. 3 Garantiformuen dækker de i stk. 1 og 2 berettigede indskud indtil et beløb svarende til 150.000 euro pr. berettiget indskyder indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet, jf. § 9, stk. 4, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

•••
profile photo
Profilside