14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 820 af 03. juli 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Oplysninger og information til indskydere og investorer
Senest samtidig med at en indskyder indgår en aftale med et pengeinstitut om oprettelse af en konto, skal indskyderen have de i § 15 nævnte oplysninger stillet til rådighed af pengeinstituttet, samt det i bilag 2 nævnte oplysningsskema.

•••

Stk. 2 Indskyderen skal bekræfte over for pengeinstituttet, at denne har fået stillet de i stk. 1 nævnte oplysninger til rådighed.

•••

Stk. 3 Har en indskyder givet fuldmagt til en fuldmagtshaver om oprettelse af en konto, kan oplysningsforpligtelsen efter stk. 1 og bekræftelsesforpligtelsen, jf. stk. 2, opfyldes gennem fuldmagtshaver.

•••

Stk. 4 De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger skal være let forståelige og skal som minimum affattes på dansk eller et andet sprog, som er aftalt imellem indskyderen og pengeinstituttet.

•••

Stk. 5 De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger må ikke anvendes i reklameøjemed.

•••
profile photo
Profilside