14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 820 af 03. juli 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende:

  • 1) Pengeinstitutter.

  • 2) Realkreditinstitutter.

  • 3) Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber for så vidt angår den del af selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter § 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

  • 4) Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse efter § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. for så vidt angår den del af forvalternes aktivitet, der er omfattet af bilag 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

  • 5) Filialer beliggende i Danmark af kreditinstitutter, investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union bortset fra lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis dækningen af indskydere og investorer i landet hvor filialen har hjemsted, ikke svarer til dækningen af indskydere og investorer efter lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

  • 6) Filialer beliggende i Danmark af kreditinstitutter, investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde med hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som har tilsluttet sig indskyder- og investorgarantiordningen (Garantiformuen), jf. § 4, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

•••

Stk. 2 Med institutter forstås i denne bekendtgørelse de i stk. 1, nr. 1-6, nævnte virksomheder og filialer.

•••

Stk. 3 §§ 14 og 15 finder anvendelse på filialer beliggende i Danmark af institutter med hjemsted i et land indenfor Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, uanset om filialen har tilsluttet sig Garantiformuen, jf. § 4 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

•••
profile photo
Profilside