Bekendtgørelse om gældssanering § 11

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om gældssanering er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1133 af 06. juli 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1620 af 24. december 2022

§ 11

Rådighedsbeløbet udgør 7.010 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.880 kr.