14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1302 af 14. november 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Uanset § 1, stk. 2, nr. 2 og 3, modtager en fysisk person, som forventes at skulle give Skatteforvaltningen oplysninger om indkomst fra udlandet eller om en ejendom i udlandet, og som i øvrigt ikke er omfattet af undtagelserne i § 1, stk. 2, eller stk. 3, nr. 1-4, eller har anmodet Skatteforvaltningen om at få tilsendt et oplysningsskema i stedet for en årsopgørelse, jf. § 1, stk. 3, nr. 5, en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, hvis

  • 1) personens indkomst fra udlandet består af pension,

  • 2) personens indkomst fra udlandet består af kapitalindkomst,

  • 3) personen har ejendom i udlandet, eller

  • 4) personens indkomst fra udlandet består af indkomst omfattet af sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 3, nr. 2, eller §§ 5 b-8.

•••

Stk. 2 Grundlaget for vurderingen af, om betingelserne i stk. 1, nr. 1-3, er opfyldt, er oplysningerne i personens årsopgørelse for det seneste indkomstår, når oplysningerne er givet i TastSelv, medmindre oplysningerne er slettet i forskudsopgørelsen.

•••

Stk. 3 Grundlaget for vurderingen af, om betingelsen i stk. 1, nr. 4, er opfyldt, er den udenlandske arbejdsgivers indberetning af lønindkomsten til Skatteforvaltningen, jf. sømandsbeskatningslovens § 11 a.

•••
profile photo
Profilside