14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1302 af 14. november 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Fysiske personer modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema med de undtagelser, som følger af stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Fysiske personer modtager ikke en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, hvis de for indkomståret forventes at skulle give Skatteforvaltningen oplysninger om

  • 1) selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. dog § 2,

  • 2) indkomst fra udlandet, jf. dog § 3,

  • 3) ejendom i udlandet, jf. dog § 3,

  • 4) indkomster, der helt eller delvist er fritaget for indeholdelse af dansk skat, medmindre fritagelsen angår indeholdelse i dansk pension, eller

  • 5) indkomster, der optjenes som vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført uden for landet, og for hvilke der gives nedslag i skatteberegningen efter en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning eller efter danske regler.

•••

Stk. 3 Fysiske personer modtager ikke en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, hvis

  • 1) de har været både fuldt og begrænset skattepligtige i løbet af indkomståret,

  • 2) de er fuldt skattepligtige her til landet og samtidig er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land,

  • 3) de anvender forskudt indkomstår,

  • 4) de er omfattet af skattekontrollovens § 8, stk. 2, eller

  • 5) de anmoder Skatteforvaltningen om at få tilsendt et oplysningsskema i stedet for en årsopgørelse, jf. skattekontrollovens § 8, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside