14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fusion af gensidige forsikringsselskaber eller af tværgående pensionskasser m.fl. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 194 af 01. marts 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 I det i § 3 nævnte tilfælde, hvor det ophørende selskab er et gensidigt forsikringsselskab, skal følgende bestemmelser i selskabsloven endvidere forstås således for det gensidige forsikringsselskabs vedkommende:

•••

Stk. 2 § 246, stk. 2-4, og § 249 i selskabsloven finder ikke anvendelse på det gensidige forsikringsselskab.

•••

Stk. 3 Sker vederlæggelsen for egenkapitalen i det gensidige forsikringsselskab i aktier i det fortsættende aktieselskab, bliver erhververen aktionær i det fortsættende selskab samtidig med, at betingelserne i § 250, stk. 1, i selskabsloven er opfyldt.

•••

Stk. 4 Har det gensidige forsikringsselskab garantikapital, skal den tilbagebetales til garanterne inden fusionen.

•••
profile photo
Profilside