14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fusion af en sparekasse med et aktieselskab, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 954 af 26. september 2012, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fusion af en sparekasse med et aktieselskab, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på tilfælde, hvor en sparekasse overtager et aktieselskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed (bank eller sparekasseaktieselskab) ved uegentlig fusion med sparekassen som det fortsættende pengeinstitut.

Henvisningen til selskabslovens § 245, stk. 6, nr. 1-4 og 6-7, er forkert. Den skulle retteligt have været til stk. 7, nr. 1-4 og 6-7 og vi har ladet den pege derhen.

§2 Ved fusion af en sparekasse og et aktieselskab, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed med sparekassen som det fortsættende pengeinstitut finder § 237, stk. 1, stk. 3, nr. 1-9, og stk. 4, § 238, stk. 1, § 239, stk. 1 og 3, § 241, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-4, § 242, 1. pkt., § 243, § 244, § 245, stk. 1, stk. 3-5, stk. 6, nr. 1-4 og 6-7, og stk. 7, § 246, § 248, stk. 1, § 249, § 250, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2-3, § 251, stk. 1 og 2, og § 252 i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) anvendelse med de nødvendige tilpasninger.

Stk. 2 Fusionen anses for gennemført, når betingelserne i selskabslovens § 250, stk. 1, er opfyldt, og erhvervs- og vækstministeren har givet tilladelse til fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed. Samtidig anses det ophørende pengeinstitut for opløst, og dets rettigheder og forpligtelser anses for overgået som helhed til den fortsættende sparekasse.

§3 Ved fusioner efter denne bekendtgørelse skal selskabslovens omtale af ”kapitalselskaber” forstås som henholdsvis ”den fortsættende sparekasse” og ”det ophørende pengeinstitut”.

Stk. 2 Ved fusioner efter denne bekendtgørelse skal selskabslovens omtale af det centrale ledelsesorgan for så vidt angår den fortsættende sparekasse forstås som bestyrelsen.

Stk. 3 I § 239, stk. 1, 2. og 3. pkt., i selskabsloven skal ”årsregnskabsloven” forstås som ”bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.”.

Stk. 4 Ved fusioner efter denne bekendtgørelse skal selskabslovens omtale af generalforsamlingen for så vidt angår den fortsættende sparekasse forstås som repræsentantskabet henholdsvis repræsentantskabsmødet.

§4 Aktionærerne i det ophørende pengeinstitut vederlægges kontant eller ved ombytning af deres aktier til garantbeviser i den fortsættende sparekasse. Vederlaget skal være rimeligt og sagligt begrundet.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. september 2012.

profile photo
Profilside