14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om frit valg-ordninger i konkurs § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 84 af 27. January 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Krav ifølge en uforrentet opsparingsordning (frit valg-ordning) er omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i det omfang de pågældende beløb skal indgå på ordningen i medfør af kollektiv overenskomst, lokalaftale eller individuel ansættelsesaftale, jf. dog stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Det er en forudsætning, at beløb, som indgår på opsparingsordningen, træder i stedet for løn eller andet vederlag, herunder indbetaling til lønmodtagerens pensionsordning, som ikke kunne være krævet betalt før det tidspunkt, hvor beløbet indgår på opsparingsordningen.

•••

Stk. 3 Beløb, der ifølge overenskomsten eller aftalen skal indbetales til lønmodtagerens pensionsordning og som følge heraf ikke indgår på eller som følge heraf udgår af opsparingsordningen, er ikke omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt.

•••

Stk. 4 Hvis der i medfør af individuel ansættelsesaftale er indgået et efter arbejdsgiverens og lønmodtagerens forhold på tidspunktet for aftalens indgåelse uforholdsmæssigt stort beløb på ordningen, er et beløb svarende til det for meget indgåede ikke omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. Ved vurderingen af, om beløbet er uforholdsmæssigt stort, skal der ud over beløbets størrelse navnlig lægges vægt på omstændighederne i forbindelse med aftalens indgåelse, herunder om aftalen er kommet i stand på arbejdsgiverens foranledning, og om aftalen reelt har til formål at yde arbejdsgiveren en betydelig kredit eller på anden måde alene varetager arbejdsgiverens interesser.

•••
profile photo
Profilside