14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om frit valg-ordninger i konkurs

Bekendtgørelse nr. 84 af 27. januar 2010

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om frit valg-ordninger i konkurs

I medfør af § 95, stk. 3, i konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1259 af 23. oktober 2007, som ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1265 af 16. december 2009, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Krav ifølge en uforrentet opsparingsordning (frit valg-ordning) er omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i det omfang de pågældende beløb skal indgå på ordningen i medfør af kollektiv overenskomst, lokalaftale eller individuel ansættelsesaftale, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Det er en forudsætning, at beløb, som indgår på opsparingsordningen, træder i stedet for løn eller andet vederlag, herunder indbetaling til lønmodtagerens pensionsordning, som ikke kunne være krævet betalt før det tidspunkt, hvor beløbet indgår på opsparingsordningen.

Stk. 3 Beløb, der ifølge overenskomsten eller aftalen skal indbetales til lønmodtagerens pensionsordning og som følge heraf ikke indgår på eller som følge heraf udgår af opsparingsordningen, er ikke omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt.

Stk. 4 Hvis der i medfør af individuel ansættelsesaftale er indgået et efter arbejdsgiverens og lønmodtagerens forhold på tidspunktet for aftalens indgåelse uforholdsmæssigt stort beløb på ordningen, er et beløb svarende til det for meget indgåede ikke omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. Ved vurderingen af, om beløbet er uforholdsmæssigt stort, skal der ud over beløbets størrelse navnlig lægges vægt på omstændighederne i forbindelse med aftalens indgåelse, herunder om aftalen er kommet i stand på arbejdsgiverens foranledning, og om aftalen reelt har til formål at yde arbejdsgiveren en betydelig kredit eller på anden måde alene varetager arbejdsgiverens interesser.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2010 og finder anvendelse i konkursboer, hvor fristdagen er den 1. januar 2010 eller senere.

profile photo
Profilside