14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fri proces  - ophæves den 1. januar 2023 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om fri proces og bygger på bekendtgørelse nr. 2124 af 25. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ved afgørelser om fri proces benyttes som indtægtsgrundlag summen af:

•••

Stk. 2 Ved beregninger efter stk. 1 anvendes de indkomster, der fremgår af årsopgørelsen for det forrige kalenderår. Hvis summen af kapitalindkomsten, aktieindkomsten og CFC-indkomsten er negativ, ses der bort fra den. For samlevende gælder dette kun, hvis parret samlet set har negativ indkomst af de nævnte arter.

•••

Stk. 3 Fri proces efter retsplejelovens §§ 327 og 328 kan meddeles, hvis ansøgerens indtægtsgrundlag opgjort efter stk. 1 er 348.000 kr. eller mindre. Lever ansøgeren i et samlivsforhold, kan fri proces meddeles, hvis summen af parrets indtægtsgrundlag er 442.000 kr. eller mindre. Hvis parret har modstående interesser i sagen, anvendes dog ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige.

•••

Stk. 4 Beløbene i stk. 3 forhøjes med 60.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

•••
profile photo
Profilside