Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1537 af 18. december 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 315 af 22. marts 2023

Anti Doping Danmarks samarbejdsaftaler med andre idrætsmiljøer
§ 3

Anti Doping Danmark skal søge at indgå samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre og andre private eller offentlige institutioner, virksomheder m.v., som tilbyder idrætsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, samt foreninger og sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til de i § 2 nævnte idrætsorganisationer. Efter § 11 i lov om fremme af integritet i idrætten kan Anti Doping Danmark opkræve gebyrer for ydelser i henhold til samarbejdsaftalerne.

Stk. 2 I samarbejdsaftalerne skal doping defineres i overensstemmelse med § 1. De i samarbejdsaftalerne fastsatte regler om dopingkontrol og -sanktioner skal være i overensstemmelse med bilag 2, dog undtaget bestemmelsen om analyse af test, jf. § 4.

Stk. 3 I samarbejdsaftalerne skal der fastsættes nærmere regler om gennemførelse af dopingkontroller og om, at institutionen, virksomheden eller sammenslutningen m.v. skal gøre sine kunder, medlemmer m.v. bekendt med konsekvenserne af indgåelsen af samarbejdsaftalen.

Stk. 4 Indgåede samarbejdsaftaler forelægges kulturministeren til orientering.