Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1078 af 29. juni 2022

§ 6

Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 55, stk. 1, 2. afsnit, finder anvendelse, således at et dynamisk indkøbssystem, der drives af en indkøbscentral, kan anvendes af andre ordregivende enheder, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, hvis dette angives i udbudsbekendtgørelsen.

Stk. 2 Alle udbudsprocedurer, der varetages af en indkøbscentral, skal gennemføres ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler i overensstemmelse med regler fastsat af erhvervs- og vækstministeren i henhold til udbudslovens § 194, stk. 1.