14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1078 af 29. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Udbudslovens § 148 finder anvendelse, således at ordregivende myndigheder skal og ordregivende enheder, der ikke er en ordregivende myndighed, kan kræve det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6. Udbudslovens § 148 finder anvendelse, således at ordregivende enheder skal anvende det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder kravene til egnethed og i forbindelse med udvælgelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 78. Endvidere finder udbudslovens §§ 150-155 anvendelse.

•••
profile photo
Profilside