Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1078 af 29. juni 2022

§ 11

Følgende bestemmelser om udelukkelse i udbudsloven finder anvendelse for ordregivende myndigheder, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 3

Stk. 2 Ordregivende enheder, der ikke er en ordregivende myndighed jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 3, kan vælge at anvende de i stk. 1, nævnte bestemmelser i udbudsloven om udelukkelse.