14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 709 af 21. juni 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Når en person anmoder kommunen om kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag som nævnt i lovens § 49 B, stk. 3, eller om overførsel af fleksydelsesbidrag til en udenlandsk pensionsordning som nævnt i lovens § 49 B, stk. 5, skal kommunen rette henvendelse til told- og skatteforvaltningen.

•••

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen skal opgøre den del af den kontante tilbagebetaling til personen eller af overførselsbeløbet til en udenlandsk pensionsordning, der svarer til skatten opgjort efter reglerne i lovens § 49 B, stk. 3, jf. § 49 A, stk. 3, og meddele kommunen A-skattebeløbet.

•••

Stk. 3 Kommunen kan først udbetale fleksydelsesbidraget eller overføre fleksydelsesbidraget til en udenlandsk pensionsordning, når den har modtaget meddelelse fra told- og skatteforvaltningen om A-skatten.

•••

Stk. 4 Kommunen skal indeholde A-skatten uden anvendelse af skattekort eller bikort. Kommunen skal i stedet indeholde den del af den kontante udbetaling til personen eller af overførselsbeløbet til en udenlandsk pensionsordning, der svarer til A-skatten som meddelt af told- og skatteforvaltningen.

•••

Stk. 5 Kommunen skal indbetale A-skatten til told- og skatteforvaltningen efter samme regler, som gælder for anden indeholdt A-skat.

•••

Stk. 6 Kommunen skal opbevare meddelelsen som nævnt i stk. 3 i 5 år efter modtagelsen af meddelelsen.

•••
profile photo
Profilside