14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Bekendtgørelse nr. 709 af 21. juni 2007

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

I medfør af § 49 A, stk. 3, og § 49 B, stk. 3, i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret ved bl.a. § 1 i lov nr. 347 af 18. april 2007 og senest ved § 8 i lov nr. 516 af 6. juni 2007, og § 48 A og § 55 A i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 540 af 6. juni 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Når en person anmoder arbejdsløshedskassen om kontant udbetaling af efterlønsbidrag som nævnt i lovens § 49 A, stk. 3, eller om overførsel af efterlønsbidrag til en udenlandsk pensionsordning som nævnt i lovens § 49 A, stk. 5, skal arbejdsløshedskassen rette henvendelse til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen skal opgøre den del af den kontante udbetaling til personen eller af overførselsbeløbet til en udenlandsk pensionsordning, der svarer til skatten opgjort efter reglerne i lovens § 49 A, stk. 3, og meddele arbejdsløshedskassen A-skattebeløbet.

Stk. 3 Arbejdsløshedskassen kan først udbetale efterlønsbidraget eller overføre efterlønsbidraget til en udenlandsk pensionsordning, når den har modtaget meddelelse fra told- og skatteforvaltningen om A-skatten.

Stk. 4 Arbejdsløshedskassen skal indeholde A-skatten uden anvendelse af skattekort eller bikort. Arbejdsløshedskassen skal i stedet indeholde den del af den kontante udbetaling til personen eller af overførselsbeløbet til en udenlandsk pensionsordning, der svarer til A-skatten som meddelt af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5 Arbejdsløshedskassen skal indbetale A-skatten til told- og skatteforvaltningen efter samme regler, som gælder for anden indeholdt A-skat.

Stk. 6 Arbejdsløshedskassen skal opbevare meddelelsen som nævnt i stk. 3 i 5 år efter modtagelsen af meddelelsen.

§2 Når en person anmoder kommunen om kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag som nævnt i lovens § 49 B, stk. 3, eller om overførsel af fleksydelsesbidrag til en udenlandsk pensionsordning som nævnt i lovens § 49 B, stk. 5, skal kommunen rette henvendelse til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen skal opgøre den del af den kontante tilbagebetaling til personen eller af overførselsbeløbet til en udenlandsk pensionsordning, der svarer til skatten opgjort efter reglerne i lovens § 49 B, stk. 3, jf. § 49 A, stk. 3, og meddele kommunen A-skattebeløbet.

Stk. 3 Kommunen kan først udbetale fleksydelsesbidraget eller overføre fleksydelsesbidraget til en udenlandsk pensionsordning, når den har modtaget meddelelse fra told- og skatteforvaltningen om A-skatten.

Stk. 4 Kommunen skal indeholde A-skatten uden anvendelse af skattekort eller bikort. Kommunen skal i stedet indeholde den del af den kontante udbetaling til personen eller af overførselsbeløbet til en udenlandsk pensionsordning, der svarer til A-skatten som meddelt af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5 Kommunen skal indbetale A-skatten til told- og skatteforvaltningen efter samme regler, som gælder for anden indeholdt A-skat.

Stk. 6 Kommunen skal opbevare meddelelsen som nævnt i stk. 3 i 5 år efter modtagelsen af meddelelsen.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

profile photo
Profilside