14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fravigelse af regler for folkehøjskolers kursusafholdelse som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19  - ophæves den 1. august 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 670 af 25. maj 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fravigelse af regler for folkehøjskolers kursusafholdelse som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre, at folkehøjskolerne ved genåbning efter nedlukning som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, kan tilrettelægge og planlægge kurser i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

§2 For kurser, der afholdes i perioden fra og med den 27. maj 2020 til og med den 31. juli 2020, kan folkehøjskolens ledelse anmode om Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse til undtagelsesvist ved særlige omstændigheder, jf. § 1, at kunne fravige reglerne om mindstetimer for undervisning pr. kursusuge, i henhold til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskolers § 12, stk. 1, jf. lov om folkehøjskoler § 14, stk. 6.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har kun virkning for skoleåret 2019/2020.

Stk. 3 Bekendtgørelsen ophæves den 1. august 2020.

profile photo
Profilside