14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)  - ophæves den 15. september 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 223 af 17. marts 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 12 e, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, fastsættes:

Kapitel 1

(Ophævet)

§1 (Ophævet)

§2 (Ophævet)

Kapitel 2

Finanstilsynets område

§3 Lov om finansiel virksomhed
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. september 2019 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1–8, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§4 Lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 6. september 2019 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§5 Lov om kapitalmarkeder
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 6. september 2019 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§6 Lov om investeringsforeninger m.v.
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1046 af 14. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§7 Lov om betalinger
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1024 af 3. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-4, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§8 Lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1160 af 19. september 2018 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§9 Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§10 Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§11 Lov om arbejdsskadesikring
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§12 Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3 og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§13 Lov om ejendomskreditselskaber
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1045 af 14. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§14 Lov om firmapensionskasser
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om firmapensionskasser, jf. lov nr. 1703 af 27. december 2018 med senere ændringer eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§15 Lov om realkreditlån og realkreditobligationer
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 2018 af 19. september 2018 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-5, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overfør bare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§16 Lov om et skibsfinansieringsinstitut
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1780 af 12. december 2018 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§16a Lov om forsikringsformidling
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling med senere ændringer eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

§16b Lov om forbrugslånsvirksomheder
Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov nr. 450 af 24. april 2019 om forbrugslånsvirksomheder med senere ændringer eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

Kapitel 3

Søfartsstyrelsens område

§17 Søfartsstyrelsen kan bestemme, jf. stk. 2, at der kan ske fravigelse af de bestemmelser:

  • 1) Krav om lodspligt i §§ 4 og 5 i lodsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. april 2016, og bekendtgørelse nr. 449 af 10. maj 2012 om anvendelse af lods.

  • 2) Danpilots forpligtelse til at stille lods til rådighed i § 19 i lodsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. april 2016.

Stk. 2 Søfartsstyrelsen kan bestemme, at fravigelse kan ske, i det omfang det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at opfylde pligterne. Søfartsstyrelsen kan herunder bestemme, at krav om lodspligt fraviges for bestemte lasttyper, sejladser eller områder, og at kravene til Danpilot i medfør af forsyningspligten justeres.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§18 Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 15. september 2020.

profile photo
Profilside