14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fradrag for udgifter til benyttelse af Storebæltsforbindelsen for indkomstårene 1998 -2002

Bekendtgørelse nr. 865 af 07. december 1998

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fradrag for udgifter til benyttelse af Storebæltsforbindelsen for indkomstårene 1998 -2002

I medfør af § 9 C, stk. 5, i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997 som senest ændret ved § 1 i lov nr. 838 af 2. december 1998, fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Den skattepligtige kan ved opgørelsen af befordringsfradraget, jf. ligningslovens § 9 C og § 4 i bekendtgørelse nr. 873 af 17. oktober 1994 om visse ligningslovsregler m.v., i indkomstårene 1998 til og med 2002 yderligere mod dokumentation foretage fradrag for udgifter afholdt til benyttelse af Storebæltsforbindelsen. Fradraget kan foretages med 90 kr. pr. passage for benyttelse af bilbroforbindelsen og med 15 kr. pr. passage for brugere af kollektiv trafik.

Stk. 2 Ved samkørsel i bil kan fradrag efter stk. 1 alene foretages af den af de samkørende, som har afholdt udgiften til A/S Storebælt til benyttelsen af bilbroen. Modtager den pågældende udgiftsgodtgørelse fra medkørende, er den pågældende ikke skattepligtig heraf, og de medkørende har ikke fradragsret for godtgørelsen.

§2 Bekendtgørelsen har virkning for befordring frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, som finder sted den 14. juni 1998 eller senere.

profile photo
Profilside