Bekendtgørelse om fradrag for udgifter til benyttelse af Storebæltsforbindelsen for indkomstårene 1998 -2002

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 865 af 07. december 1998

I medfør af § 9 C, stk. 5, i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997 som senest ændret ved § 1 i lov nr. 838 af 2. december 1998, fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Den skattepligtige kan ved opgørelsen af befordringsfradraget, jf. ligningslovens § 9 C og § 4 i bekendtgørelse nr. 873 af 17. oktober 1994 om visse ligningslovsregler m.v., i indkomstårene 1998 til og med 2002 yderligere mod dokumentation foretage fradrag for udgifter afholdt til benyttelse af Storebæltsforbindelsen. Fradraget kan foretages med 90 kr. pr. passage for benyttelse af bilbroforbindelsen og med 15 kr. pr. passage for brugere af kollektiv trafik.

Stk. 2 Ved samkørsel i bil kan fradrag efter stk. 1 alene foretages af den af de samkørende, som har afholdt udgiften til A/S Storebælt til benyttelsen af bilbroen. Modtager den pågældende udgiftsgodtgørelse fra medkørende, er den pågældende ikke skattepligtig heraf, og de medkørende har ikke fradragsret for godtgørelsen.

§ 2

Bekendtgørelsen har virkning for befordring frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, som finder sted den 14. juni 1998 eller senere.