Bekendtgørelse om forvaltningslovens anvendelse på virksomhed der udøves af Sundhed.dk og MedCom

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 172 af 02. marts 2020

I medfør af § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Forvaltningslovens § 27 om tavshedspligt finder anvendelse på den virksomhed, der udøves af virksomhederne sundhed.dk og MedCom.

§ 2

Forvaltningslovens § 32 om indhentning af fortrolige oplysninger finder anvendelse på den virksomhed, der udøves af virksomhederne sundhed.dk og MedCom.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.