Bekendtgørelse om forvaltningslovens anvendelse på Patientforsikringsforeningens virksomhed

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 652 af 23. juli 1992

§ 1

Forvaltningsloven finder anvendelse på den virksomhed, der udøves af Patientforsikringsforeningen i medfør af lov om patientforsikring.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1992.