Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1599 af 12. december 2023

§ 24

Fonden sender en opkrævning til arbejdsgiveren, der omfatter forfaldne tilgodehavende feriemidler inklusiv indeksering efter lovens § 7, forfalden indeksering, jf. § 20, samt renter, jf. § 23, stk. 1, 2. pkt. Fonden oplyser arbejdsgiveren om opgørelsen af det opkrævede beløb, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2 Fonden opkræver ikke forfaldne tilgodehavende feriemidler efter stk. 1 hos arbejdsgiveren, når det samlede skyldige beløb ikke overstiger 100 kr. på opkrævningstidspunktet. Dette gælder dog ikke opkrævninger efter lovens § 9 og § 10.

Stk. 3 Når opkrævning er udsat efter stk. 2, beregnes der ved efterfølgende opkrævning ikke indeksering, jf. lovens § 7, eller renter, jf. § 23, stk. 1, 2. pkt., for den periode, hvor opkrævningen har været udsat.

Stk. 4 Såfremt forfaldne tilgodehavende feriemidler forfalder til betaling på en banklukkedag, anses forfald for den førstkommende bankdag.

Stk. 5 Fonden oplyser arbejdsgiver om indbetalte beløb, jf. § 2, stk. 2.