Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1599 af 12. december 2023

§ 20

Fonden opkræver indeksering beregnet efter § 19, stk. 2, hos arbejdsgiverne inden udgangen af juli måned i det år, hvor indekseringen beregnes, jf. § 18, stk. 1.