Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1599 af 12. december 2023

§ 2

Erklæring, tilkendegivelse, ansøgning og bestilling m.v. efter denne bekendtgørelse, skal indgives til fonden ved anvendelse af de digitale selvbetjeningsløsninger, som fonden stiller til rådighed på Borger.dk og Virk.dk (digital selvbetjening).

Stk. 2 Fonden anvender digital selvbetjening i sin kommunikation med lønmodtagere og arbejdsgivere om tilgodehavende-, skyldige- og opkrævede feriemidler, herunder om beregnet indeksering, renter og afkast, samt om indbetalte beløb m.v.

Stk. 3 Hvis fonden finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at lønmodtager eller arbejdsgiver ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, jf. stk. 1 og 2, skal fonden tilbyde, at en konkret handling kan foretages på anden måde end ved digital selvbetjening.