14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fortsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 625 af 08. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fortsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 56 i lov nr. 285 af 27. februar 2021 om epidemier m.v. (epidemiloven), og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til epidemilovens § 9, stk. 1, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 18. juni 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Justeringer angående lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler for personer, der deltager i tilbud i medfør af danskuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 2018 af 11. december 2020 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og regler fastsat i medfør heraf:

Stk. 2 Vedrørende stk. 1, nr. 1, om tidsperioden for tilbud om danskuddannelse, jf. § 2 e, stk. 1, og § 2 f, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., gælder det for kursister, som i en eller flere perioder har været afskåret fra at deltage i undervisning som følge af, at undervisningen har været helt eller delvist lukket som følge af covid-19, at danskuddannelsesperioden forlænges med en tilsvarende periode.

Stk. 3 Vedrørende stk. 1, nr. 2, om gyldighedsperioden for de enkelte klip på klippekortet, jf. § 6 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og § 5, stk. 2, samt bilag 2, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., gælder det for kursister, som i en eller flere perioder har været afskåret fra at deltage i undervisning som følge af, at undervisningen har været helt eller delvist lukket som følge af covid-19, at klippekortet forlænges med en tilsvarende periode.

Stk. 4 Uanset stk. 1, nr. 3, vedrørende udbyders evaluering af kursisternes sprogtilegnelse, kan udbyder af danskuddannelse i perioden fra den 21. december 2020 og frem til der på ny er adgang til fuld genåbning af tilbud om danskuddannelse for den pågældende udbyder vælge at gennemføre modulskifte ved en faglig vurdering af, om den enkelte kursist har opnået et dansksprogligt færdighedsniveau, der svarer til en bestået modultest på det niveau, kursisten er indplaceret på. Vurderingen skal være skriftlig og har gyldighed som en bestået modultest. Den skriftlige vurdering erstatter scorearket til pågældende modultest og opbevares af udbyder fysisk eller digitalt i 3 år, eller frem til den pågældende kursist afslutter danskuddannelsen ved bestået prøve i dansk, jf. § 9, i lov om danskuddannelse til voksne udlænding m.fl.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen henviser en kursist, der har bestået et modul i overensstemmelse med stk. 4, til det næste modul. Kursisten anses hermed for at have påbegyndt det næste modul. En S-kursist, jf. § 2 d, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., kan ikke påbegynde undervisningen, før den pågældende har indbetalt depositum til den udbyder af danskuddannelse, som kursisten er henvist til, jf. § 13, stk. 1 i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 6 Vedrørende stk. 1, nr. 4, om tidsfrister for moduler i forhold til tilbagebetaling af depositum, jf. § 14, stk. 4-6 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og § 13, stk. 5, samt bilag 3 i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., gælder det for kursister, som i en eller flere perioder har været afskåret fra at deltage i undervisning som følge af, at undervisningen har været helt eller delvist lukket som følge af covid-19, at tidsfristen for moduler i forhold til tilbagebetaling af depositum forlænges med en tilsvarende periode.

§2 Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 9. juli 2021.

profile photo
Profilside