Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 927 af 29. juli 2015

§ 6

Følgende uddannelser er adgangsgivende til Forsvarets militære diplomuddannelse:

  • 1) En sergentuddannelse suppleret af akademiuddannelsen i ledelse eller pædagogik samt relevant erhvervserfaring.

  • 2) En uddannelse på niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring eller højere suppleret med relevant erhvervserfaring.

Stk. 2 Forsvarsakademiet kan i studieordningen for Forsvarets militære diplomuddannelse opstille karakter- eller beståelseskrav for enkeltfag. Dette gælder tillige krav om enkelte fags niveau.

Stk. 3 Optag forudsætter i udgangspunktet målrettet erhvervserfaring på minimum 15 måneder optjent under Forsvarets officersuddannelse mhp. optag på Forsvarets militære diplomuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. For så vidt angår uddannelsesretningerne som maskinmester og skibsfører i Forsvaret, forudsætter optag dog alene 7 måneders målrettet erhvervserfaring optjent under Forsvarets officersuddannelse mhp. optag på Forsvarets militære diplomuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. For uddannelsesretningen for hæren forudsætter optag alene 10 måneders målrettet erhvervserfaring optjent under Forsvarets officersuddannelse mhp. optag på Forsvarets militære diplomuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring. Dele af den relevante erhvervserfaring kan optjenes sideløbende med gennemførelse af den adgangsgivende uddannelse.

Stk. 4 Forsvarsakademiet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Forsvarsakademiet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.

Stk. 5 En ansøger, der opfylder adgangsbetingelserne, kan følge et modul på en diplomuddannelse, uden at blive indskrevet på den samlede uddannelse.