Bekendtgørelse om forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 351 af 03. april 2019

§ 9

Kriminalforsorgsområdet skal i forbindelse med afvikling af et udgangsforløb med vilkår om elektronisk overvågning eller efter prøveløsladelse af en dømt med vilkår om elektronisk overvågning være opmærksom på, om formålet med vilkåret fortsat er til stede.

Stk. 2 Ved prøveløsladelse med vilkår om elektronisk overvågning skal kriminalforsorgsområdet mindst hver 3. måned overveje, om betingelserne for fastsættelse af vilkåret fortsat er til stede.

Stk. 3 Er formålet med et vilkår om elektronisk overvågning ikke længere til stede, skal vilkåret ophæves. Kompetencen til at ophæve vilkåret ligger hos den myndighed, der har fastsat vilkåret.