Bekendtgørelse om forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 351 af 03. april 2019

§ 7

Finder kriminalforsorgsområdet, at der skal fastsættes vilkår om elektronisk overvågning, er det en forudsætning for udgangen eller prøveløsladelsen, at den dømte erklærer at ville overholde vilkåret.

Stk. 2 Den dømte skal følge anvisningerne for brug af fodlænken og det tilhørende udstyr, herunder sørge for, at fodlænken bliver siddende på benet, og at udstyret oplades i overensstemmelse med forskrifterne.